We also found translations for word sac in English.

Saç

Tanrım, yatağın altında bir şey var. Çok büyük ve saçları var. Gerçekten çok korkunç.

Oh my god, there's something under the bed, it's really big, and it's got hair, it's really scary.

Bak bu kesinlikle onun gerçek saçı değil.

Look, that's definitely not her real hair.

Hayır, üzgünüm ama bu saçmalık.

No, sorry but this is crazy.

En sevdiğim bebeğimin adı Lucy ve onun en sevdiğim şeyi bu çılgın, çılgın kızıl saçları.

This is my favorite doll, called Lucy. And my favorite bit about Lucy is her crazy, crazy red hair.

Ayrıca uzun ve siyah bir saç bulduk.

And we also found a long, black hair.

Ve bu da senin saçın değil.

And this is not your hair.

Saçını ve eşyalarını değiştirmiş, ama bir milyon dolar gibi görünüyor.

She changed her hair and stuff but she looked like a million dollars.

Ama senin gerçek saçın da değil, değil mi?

But it's not your real hair either, is it?

Büyük kahverengi gözleri ve uzun kahverengi saçları var.

She's got these big brown eyes and long brown hair.

Biliyor musun? Bu saçmalık, komik bile değildi.

You know, stuff like that's not even funny.