Sarah

Sarah çok tatlı bir kız değil mi? Evet, öyle. O yüzden mi bu kadar korkmuş görünüyorsun?

Sarah is a very pretty girl, isn't she? Yeah, she is. Is that why you looked so scared?

Ve Sarah. Benim için özel bir şeyler yapmaya çalıştığın için teşekkür ederim.

And Sarah, thank you for trying to do something special for me.

Ama o zeki kadın, Sarah Jane Smith, o beni buldu ve iyi biri yaptı.

But this brilliant woman, Sarah Jane Smith, she found me. And she made me good.

Bak Tommy, bu senin için ve Sarah için önemli gibi olmayabilir şu an, ama bir gün olacak.

Look, Tommy, maybe it isn't important to you or Sarah right now, but someday it might be.

Bekle bir dakika. Sarah, bana söylemek istediğin bir şey yok mu?

Whoa, wait a minute, Sarah, you don't have anything you wanna say to me.

Bak Sarah, bu yeni bir iş. Henüz kesin bir şey yok.

Look Sarah, this new job it's not a sure thing yet.

Bunun iyi bir fikir olduğundan emin değilim, Sarah.

I'm not sure this is such a good idea, Sarah.

Bak, Sarah ya da Lucy ile benim ailemden biri arasında her ne olduysa bu onlar arasında.

Look, whatever happened between Sarah or Lucy or whoever and my family, it's between them.

Sarah, sana bir soru sorabilir miyim?

Sarah, can I ask you a question?

Sarah, söylemek istediğin başka bir şey var mı?

Sarah, is there anything else you'd like to say?