Sardunya

Mercimek, süt, tıraş köpüğü, zeytinyağı, sardunya

Yeah, lentils, milk, shaving cream, oil, sardines.

Soğuk bir yerdi ve tuhaf bir şey kokuyordu. Sardunya gibi.

It was cold and it smelled weird, like sardines.

Şurada küçük bir sardunya, evet evet, çok güzel olacak.

And there a small geranium. Yes, that will be beautiful.

Evet, ama biz sardunya 'ya yaklaşıyoruz.

Yes, but we're approaching Sardinia.

Sardunya, ruhen yükselme ve hormonal denge için aroma terapisi.

Geranium aroma therapy for uplift and hormonal balance.

Belki içinde sardunya yetiştirirsin. Öyle mi?

Maybe you could grow geraniums in it.

Sardunyalar güzel değil mi, profesör?

Aren't the geraniums pretty, professor?

Sardunya yaprağı ve hasekiküpesi

Geranium leaf and columbine.

Bence sardunyalar en iyileri.

I think geraniums are best.

Sardunya 'ya gidiyor!

He's missing Sardinia!