Sebastian

Tony, bunlar Sarah, Josh, Sarah, Maddie, Felicia, Hugo, Sebastian, Sarah, Sam and Sarah.

Tony, this is Sarah, Josh, Sarah, Maddie, Felicia, Hugo, Sebastian, Sarah, Sam and Sarah.

Uzun zaman önce bir yazın tam burada, bu bahçede otururken Sebastian dedi ki, "Anne, şunu dinle.

One long ago summer, sitting right here in this garden Sebastian said to me, "Mother, listen to this.

Ne demek istiyorsun? bay Sebastian oldukça romantik bir arkadaş.

What do you mean? Mr. Sebastian is a very romantic fellow.

Ben Sebastian'ın ne olduğunu bile bilmiyorum. Okul için çok havalı olması dışında.

I don't even know what Sebastian is except for maybe too cool for school.

Maddie, Felicia, Hugo, Sebastian, Sarah, Sam ve Sarah.

Maddie, Felicia, Hugo, Sebastian, Sarah, Sam and Sarah.

İyi akşamlar. Benim adım Sebastian Shaw.

Good evening My name is, Sebastian Shaw.

Bay Sebastian oldukça romantik bir arkadaş. Öyle değil mi, Alicia?

Well, Mr. Sebastian is a very romantic fellow, isn't he, Alicia?

Bayanlar ve baylar! John Sebastian!

Ladies and gentlemen, John Sebastian!

Bayanlar ve baylar, karşınızda dünyaca ünlü Minik Sebastian.

Ladies and gentlemen, the world famous Little Sebastian.

Sebastian senin yeğenin değil. O senin oğlun.

Sebastian isn't your nephew, he's your son.