Sebasyalı

Crichton bir Barış Muhafızı değil, Sebasyalı bile değil

Crichton's not a Peacekeeper, he's not a Sebacean

En son ne zaman Sebasyalı bir kadın gördüğümü hatırlayamıyorum.

Can't remember the last time I saw a Sebacean woman.

Bir Sebasyalı, bir Luxan ve bir ins.. diğer bir Sebasyalı

A Sebacean, a Luxan and a hum another Sebacean

Sen gerçekten Sebasyalı mısın?

Are you really Sebacean?

Bir Nebarili, bir Luxan ve iki Sebasyalı.

A Nebari, a Luxan and two Sebaceans.

Hatırlarsanız, Crichton bir Sebasyalı değil.

Recall that Crichton is not Sebacean.

Erkek bir Sebasyalı.. ama dişiden hiçbir iz yoktu

A male Sebacean but no trace of the female

Sebasyalı Isı Sayıklaması

Sebacean Heat Delirium

Hayır, Sebasyalı artık burada değil.

Hm, no Sebaceans here anymore.

Bunun yerine, Sebasyalı ırkı yok edilecek

Instead, the Sebacean race will be eradicated