Serbest

Şimdi her şey açık ve serbest.

And now everything is free and clear.

Elizabeth Rogers iki yıl önce öldürüldü ve bu adam hâlhâlâ serbest.

Elizabeth Rogers was killed two years ago and this guy is still out there.

Bu kadar yıldan sonra bu adam nasıl hâlhâlâ serbest?

How is this guy still free after all these years?

O, um o benim için çok özel ve serbest kaldığımda onunla beraber olmak istiyorum.

She, um she's very special to me and I want to be with her when I'm released.

Ve şu an çok hazır serbest ve dürüst hissediyorum.

And I'm feeling so ready and open and honest right now.

Bu departmanın ihtiyacı olan son şey serbest dolaşan bir seri katil.

No. The last thing this department needs is a serial killer on the loose.

Ama bir süre sonra, belki seni serbest bırakırlar.

But then, after a while, maybe they will free you.

Beni serbest bırak, lütfen.

Just let me go, please.

Onu serbest bırak lütfen.

Just please let him go.

Bugün okuldan sonra serbest misin?

Are you free after school today?