Sherlock

Ama lütfen, bir şey daha var, tek bir şey, son bir şey, son bir mucize daha Sherlock, benim için lütfen ölü olma.

But, please, there's just one more thing, one more thing, one more miracle, Sherlock, for me, don't be dead.

Biz Sherlock Holmes ve Doktor Watson sana yardım etmek için buradayız.

It's Sherlock Holmes and Doctor Watson we are here to help you.

Hayır, ama Sherlock, rehine, o yaşlı kadın, bütün bu süre boyunca oradaydı!

No, but Sherlock, the hostage, the old woman, she's been there all this time!

Sherlock, senin büyük erkek kardeşi ve Kral bütün atları bana bir şey yapamadı Ben istemedim.

Sherlock, your big brother and all the King's horses couldn't make me do a thing I didn't want to.

Sherlock Holmes ve Doktor Watson.

Sherlock Holmes and Doctor Watson.

Sana yardım etmek istiyorum. Benim adım Sherlock Holmes.

I want to help you. my name is Sherlock Holmes.

Sherlock Holmes, çok şanslı bir adam.

Sherlock Holmes is a very lucky man.

Sherlock Holmes ve Dr Watson.

Sherlock Holmes, and Dr. Watson.

Sherlock Holmes bu dergi için bir servet değerinde.

Sherlock Holmes is worth a fortune to the magazine.

Sherlock Holmes, Joan Watson.

Sherlock Holmes. Joan Watson.