Sizin

Senin ve benim için.

For you and for me.

Sen ve beni

You and me

Bu sen misin?

Is this you?

Bu senin için mi?

Is that it for you?

Sen ve benim için

For you and me

Bak,.. sana söylemem gereken bir şey var ve bunu sana çok uzun zaman önce söylemeliydim.

Look, there's something I need to tell you, and I should have told you a long time ago.

Yani, söyle bana bu Hakkımda çok biliyorum nasıl ve senin hakkında bir şey biliyor musun?

So tell me, how is it that you know so much about me and I know nothing about you?

Bu sen ve benim

It's you and me

Bu sen ve ben.

This Me and you.

Hayır sadece sen ve ben.

No. Just you and me.