Sizin

Hey, bu senin için.

Hey, this is for you.

Ben de sana bir şey söylemek istiyorum.

I want to tell you something too.

Senin için değil, kendim için.

No, not you, it's for me.

O zaman belki sen ve ben

Well, then maybe you and me

Sen öyle değilsin ama değil mi?

Yeah. But you're good, right?

Ve bu gece, bütün bu insanlar senin için burada. Peki ya problem ne?

And tonight all of those people are here for you, so what's the problem?

Ve peki ya sen?

And what about you?

Evet ama sen Biliyorsun,

Yeah, but I You know,

Sen iyi bir adam mısın?

Are you a good man?

Sana çok, ama çok söylemek istediğim bir şey var.

There's something I really, really want to say to you.