Sizler

Bayanlar ve baylar sizlere çok tuhaf bir hikaye anlatmak için buradayım.

Ladies and gentlemen I'm here to tell you a very strange story.

Bayanlar ve baylar, sizlere çok teşekkür ederim.

Ladies and gentlemen, thank you so much.

Bayanlar ve baylar sizlere Daniel ve Emily Grayson'ı takdim etmek benim için büyük onur.

Ladies and gentlemen, it is my great honor to present to you Daniel and Emily Grayson.

Bu akşam sizler için özel bir şeyim var.

Tonight I have something special for you.

Bu sizler için sadece bir oyun, değil mi?

This is just a game to you people, isn't it?

Evet ama peki ya sizler?

Yeah, but what about you guys?

Sizler bunu daha önce gördünüz mü?

So you guys have seen this before?

O gerçek bir insan, benim arkadaşım ve sizlerden çok daha akıllı, beyler

She's a real person, and my friend, and she's a lot smarter than you guys.

Bayanlar ve baylar, sizlere bir kez daha soruyorum:

Now, ladies and gentlemen, I'll ask you once more:

Sizler eski haber olduğunu düşünebilirsiniz ama yeni herkes için yeni bir haber.

You guys may think it's old news, but it's new news to everybody else.