Sobre

Dunder Mifflin, Sobre isimli bir elektronik şirketi tarafından satın alındı.

Dunder mifflin was recently bought By an electronics company named sabre.

Eve Hakkında Her Şey"olacak." Todo Sobre Eva".

All About Eve"should be" Todo Sobre Eva.