Stan'in

O zaman Stan'in seni geri almak için mükemmel bir bahanesi olur.

Then Stan would have a perfect excuse to take you back.

Senin ve Stan'in ne kadar mutlu olduğunu görmek

Just seeing you and Stan together, how happy you are

Stan'in de dediği gibi, geçen gece.

Well, like Stan said, last night.

Pekala, Stan'in doğum günü için pasta, dondurma, parti şapkaları lazım.

Okay, for Stan's birthday, we need cake, ice cream, party hats

Tam da Stan'in doğum günü için istediğim şey!

This is exactly what I wanted for Stan's birthday.

Stan'in yeğeni iyileşti. Connor da öyle. Zoe ve Miriam da.

Stan's nephew recovered, and so did Connor, and Zoe, and Miriam.

Ben, Steve Smith. Stan Smith'in oğlu.

I'm Steve Smith, Stan Smith's son.

Stan benim kocam, Grace'in de üvey babası ve bir adamı.

Stan is my husband, he's Grace's stepfather, and he is a businessman.

Artık Stan'in kızı Shelly burada yaşıyor.

Stan's daughter Shelly lives here now.

Sen Stan'in hayatını kurtardın.

And you saved Stan's life.