Stefania

Tommaso ve Stefania, lütfen ayağa kalkın.

Tommaso and Stefania, please stand.

Sara Stefania gibi ve sen de benim gibisin.

Sara is like Stefania and you're like me.

Kızım Stefania senin iyi bir piyano öğretmeni olduğunu söyledi.

My daughter Stefania says you're a great teacher of piano.

Tommaso ve Stefania gibi.

Like Tommaso and Stefania.

Tommaso ve Stefania, tekrar edin.

Tommaso and Stefania, repeat after me.

Stefania, unut gitsin, tamam mı?

Stefania, forget it, okay?

Stefania'yı sen gördün mü?

Have you seen Stefania?

Merhaba Amy ve Stefania.

Hello, Amy and Stefania.

Stefania da kim oluyor?

Who the hell is Stefania?

Stefania, anne ve kadın.

Stefania, mother and woman.