Steve

Steve, bu sadece bir kazaydı. Ve o kadar da kötü değildi.

Steve, it was just an accident, and it wasn't that bad.

Çok üzgünüm, Steve. Ama bu yeterli değil.

I'm so sorry, Steve, but this is not enough.

Teknik olarak bir cinayet sayılmaz Steve çünkü onlar zaten ölü.

Technically, it's not murder, Steve because they're already dead

Steve, bize bir dakika verebilir misin, lütfen?

Steve, can you give us a minute, please?

Bu Binbaşı Steve McGarrett. Bu da Dedektif Danny Williams.

This is Lieutenant Commander Steve McGarrett and Detective Danny Williams.

Sen burada ne yapıyorsun, Steve?

What are you doing here, Steve?

Sadece senin için en iyisini istiyorum Steve.

I just want what's best for you, Steve.

Hayır Steve, bu bir rüya değil.

No, Steve, this is not a dream.

Birkaç ay önce Steve beni Manhattan'da ziyarete geldiğinde bana çok önemli bir soru sordu.

A few months ago, when Steve was visiting me in Manhattan, he asked me a very important question.

Ben de seninkini unuttum. Ama sanırım Paul, Steve ya da Dave gibi bir şeydi sanırım.

I forgot yours too, but I was thinking that it was Paul or Steve or Dave, maybe?