Stevie

Bak, eğer Stevie hakkında yalan söylediyse diğer şeyler hakkında da yalan söylüyor olabilir, değil mi?

Look, OK, if he was lying about Stevie, then he could be lying about other things, right?

Belki bir süre küçük Stevie büyüyüp Steven olana ve ben bir gün bile yaşlanmayana kadar.

For a while maybe until little Stevie becomes teenage Steven and I haven't aged a day.

Tanrım, Stevie kendini öldürdü ve sen onu bile hatırlamıyor musun?

God, Stevie killed himself and you don't even remember him?

Stevie, bunun senin ilk düğünün olduğunu biliyorum ama sana diyorum işte bu işler bağımlılık yapar.

Stevie, I know this is your first wedding, But I'm telling you these things are really addictive.

Ben Stevie Wonder ya da Tony Bennett'i tercih ederim. Ama ne fark eder.

Personally I prefer Stevie Wonder or Tony Bennett, but what the hell?

Stevie, bu senin suçun değil.

Stevie. This is not your fault.

Bu, o lanet olası arabayla ilgili değil Stevie Dinle beni!

It's not about the goddamn car, Stevie. Listen to me.

Hey, Stevie! Annen burada olduğunu biliyor mu?

Hey, Stevie, mother know you're here?

Çünkü daha önce hiç endişeli olmamıştım, Stevie.

Well, It's because I've never been nervous before, Stevie.

Senin için yapacağım. Stevie için de. Ve de seçkin iki arkadaşın için.

I do it for you and for Stevie and for your two distinguished friends.