Susam

Yani, şu eski kayıp burun şakası, Susam Sokağı'nda komik. Ama bu büyük bir an Ernie.

I mean, that old loose nose joke is funny on Sesame Street, but this is big time, Ernie,

Ama Jesse Jackson, Colin Powell ve Susam Sokağı'ndan Gordon da onlardan.

But Jesse Jackson, Colin Powell, and Gordon from "Sesame Street," they're members, too.

Kalın tuz, kavrulmuş tuz kristal tuz, çeşnili tuz ve susam tuzu.

Coarse salt, roasted salt, salt crystals, seasoned salt and sesame salt

Hiç Susam Sokağı izlemedin mi?

You never watched Sesame Street?

Beş, dört, üç, açıl susam Mutlu Yıllar

Five, four, three, open sesame Happy New Year

Kapat gözlerini, kapat ve açıl susam açıl!

Close, close, close, close and open sesame!

Neyse. Bagel, haşhaş tohumu, çavdar ekmeği, susam, soğan ve sarımsak getirdim.

Anyway? brought bagels, poppy seeds, pumpernickel, rye, sesame, onion, garlic.

Susam Sokağı'ndan daha fazla insan var.

We have more people than sesame street,

Ama "açıl susam açıl" değil.

But it's not "open sesame.

Susam Sokağı'na hoş geldiniz.

Welcome to Sesame Street.