Tırnaklarının

Biz Darcy için seni alamadım, ama sana söz veriyorum biz bu için tırnak olacak.

We didn't get you for Darcy, but I promise you we're gonna nail you for this one.

Adli tıp araştırmacısı kurbanın tırnaklarının altında doku parçaları bulmuş.

The coroner investigator found tissue under the victim's fingernails.

Evet ve tırnaklarının altında hiçbir şey yok.

Yeah, and there was nothing under her fingernails.

Doktor, tırnaklarının altında bir şey var.

Doctor, there's something under his fingernails here.

Siyah bir tırnak gibi bir şeye benziyor.

Looks like a black nail or something.

Ölü kızın tırnaklarının altında deri parçaları var.

The dead girl's got skin underneath her fingernails.

Genelde At Nalı Çiftliği veya Paslı Tırnak Çiftliği adlarını koyarlar, ama Daisy Çiftliği?

Usually they call it something like Horseshoe Ranch or Rusty Nail Ranch, but Daisy Ranch?

Bu bir kadının sahte tırnak ucu.

This is a woman's fake nail tip.

Yüzlerce olasılık var bıçaklar, hançerler, mektup açacakları, tırnak makası ve süngü.

There are hundreds of possibilities knives, daggers, letter openers, nail clippers, and bayonets,

Tükürük, tırnak ve bir de tavuk kemiği.

And spit, nails and a chicken bone.