Taşımacılar

Bir hafta sonra, Taşımacılar Sendikası ilk defa olarak gay şoförleri işe aldı.

A week later, the Teamsters union, for the very first time, hired openly gay drivers.

Ailen zengin ya da bir Taşımacı?

Your parents are rich or is freight?

Adamın kimliği Osman Selcuk olarak belirlendi. Bir Türk taşımacı ve şüpheli bir kaçakçı.

He's been identified as Usman Selcuk, a Turkish shipping agent and a suspected smuggler.

Kendisini bir taşımacıdan fazlası olarak gören biri.

He regarded himself as more than just a removalist.