Talip

Bir numaralı talip seni seviyor her zaman sevdi, ve her zaman sevecek.

Suitor Number One loves you has always loved you, and will always love you.

Seni bekleyen başka bir talip daha var.

You have another suitor standing by.

Bir fabrika talip olmuş, mermer işi için.

A factory is a suitor for a marble business.

Bir numaralı talip, sesin tanıdık geliyor.

Suitor Number One, you sound familiar.

İki numaralı talip.

Suitor Number Two.

Üç numaralı talip.

Suitor Number Three.

Bir numaralı talip.

Suitor Number One.

Belki de ona talip olmayı tercih ederdin.

Perhaps you'd rather be a suitor to her.

Bu seferki çok daha iyi bir talip.

A far better prospect this time:

Bu cesur genç talip, benim zaferimi paylaşıyor!

This brave young suitor, sharing in my triumph!