Tatlım

Seni çok seviyorum, tatlım ama lütfen, lütfen ama lütfen sana şunu söylediğimde bana inan:

Honey, I love you so much, so please, please, please, believe me when I tell you this.

Dinle, tatlım, Senden bir şey istemiyorum, ama senin gibi kızları daha önce de gördüm.

Listen, honey, I don't want nothing from you, But I've seen girls like you before.

Tatlım biliyor musun o küçük çocuk neden öyle şeyler yaptı ve o lafları söyledi?

Honey do you know why that little boy did those things and said those things?

Tatlım seni seviyor ve anlıyorum ama yarın benim için çok önemli bir gün.

Honey, I love you, and I hear you, but I have a really big day tomorrow.

Hey. Hey. Tamam tatlım.

Hey, hey it's okay.

Bu annenin ona ihtiyacı olan bir kızı var. Tıpkı senin gibi tatlım.

This is a mother who has a daughter that needs her, just like you, honey.

Tatlım, beni dinle sana bir şey söyleyeyim, olur mu?

Honey, listen to me, let me tell you something, all right?

Tatlım neden orada başka biri daha olduğunu bize önceden söylemedin?

Honey, why didn't you tell us there was someone else there before?

Dinle, tatlım. Olanlar hakkında herhangi bir şey hatırlıyor musun?

Listen, honey, do you remember anything about what happened?

Tatlım, bu senin için karmaşık bir durum biliyorum ama benim için de öyle.

Honey, I know this is complicated for you, but it's complicated for me too.