Taylor

Elizabeth Taylor ve inşaat işçisi, Marilyn Monroe ve yazarı.

Elizabeth Taylor her construction worker, and Marilyn Monroe had that writer.

Ben hiç evlenmedim. bayan Taylor annemin eski bir arkadaşı idi.

I've never been married. Mrs Taylor was an old friend of my mother's.

Taylor, bu benim için de kolay değil, biliyorsun?

Taylor, this isn't easy for me either, you know?

Sevgili Bay ve Bayan Taylor

Dear Mr. And Mrs. Taylor

Bu da Özel Ajan Taylor.

This is Special Agent Taylor.

Ben dedektif Mac Taylor.

I'm detective Mac Taylor.

Ve pazar sabahı Jason ve ben Bay ve Bayan Jason Edgar Taylor olacağız.

And on Sunday morning, Jason and I will be Mr, and Mrs. Jason Edgar Taylor.

İyi günler Bay Taylor.

Good afternoon, Mr. Taylor.

İyi geceler, bay Taylor.

Good night, Mr. Taylor.

Ne yani Şerif Andy Taylor senin için yeterli değil mi?

Oh, what? Sheriff Andy Taylor here wasn't good enough for you?