Teknik

Teknik olarak şu an burada değil, O yüzden bütün işi biz yapıyoruz.

Well, technically, she's not here, which is why we're doing all the work.

Teknik olarak doğru değil, çünkü senin bir hayatın yok.

Well, technically that's not true, because you don't have a life.

Evet, ama teknik olarak, seri katil olmak için üç kere öldürmek zorun.

Yeah, but technically, you have to murder three times to be a serial killer.

Evet, teknik olarak bu bir ev değil ama konu şu ki seni izliyor olacağım.

Although, technically it's not a house, it's a ship. The point is, I'll be watching you.

Teknik olarak bir cinayet sayılmaz Steve çünkü onlar zaten ölü.

Technically, it's not murder, Steve because they're already dead

Yani, teknik olarak şu an benim avukatım değil misin?

Right, so so so technically, you're not my lawyer right now?

Teknik olarak, evet, ama burada sana ihtiyacım var.

Technically, yes, but I need you here with me.

Teknik olarak, yani o zaman seni tam olarak terk etmedi, yani teknik olarak.

Technically. So she hasn't really left you, has she? I mean, you know technically.

PekâlPekâlâ, ben bir polis memuruyum ve teknik olarak bu ölüm tehdidine girer.

Okay, I'm a police officer and technically, that's a death threat.

Yani, teknik olarak bir randevu olduğundan bile emin değilim.

I mean, I'm not sure it's even technically a date.