Teknoloji'nin

Eric Knox'la tanışın. Parlak bir mühendis ve Knox Teknoloji'nin sahibi. Ümit vadeden bir iletişim yazılım şirketi.

Meet Eric Knox, a brilliant engineer and founder of Knox Technologies an up-and-coming communications software company.

Lynette, bu Glenn Morris, Morris Teknolojileri'nin C.E.O.su

Lynette, this is Glenn Morris, C.E.O. of Morris technologies

Peki ya Tahet Teknolojileri'nin FKÖ'nün terörist geçmişi ile ilişkisi?

What about Tahet Technologies' relationship with the PLO's terrorist past?

Chevron-Texaco ortaya çıktı ve General Motors'dan Ovshinsky Teknoloji'nin haklarını aldı.

Chevron-Texaco stepped in and purchased control from General Motors of Ovshinsky Technology.

Teknoloji, Mira Devi'nin günlük yaşamına zar zor dokunuyor.

Technology has barely touched Mira Devi's daily life.

Vivian Wood. Knox Teknoloji'nin başkanı.

Vivian Wood, president of Knox Tehnologies.

Fujima Teknoloji'nin araştırma merkezi.

Fujima Techtronics research facility.

Emily'nin teknolojisi Friendczar'ın işini paramparça edecek.

Emily's technology will cannibalize Friendczar's business.

Elroy Patashnik "Virtu Good Teknolojileri"nin sahibi.

Elroy Ptasnik, founder of Virtu Good technologies.