Tembel

Tembel müdür Hong gitti, istediğin gibi Ve yalancı Go Eun Chan da gitti.

Lazy Manager Hong left, like you wanted, and the liar Go Eun Chan left, too.

Oh bu tembel anlar, Tembel anlar

Oh these lazy moments, lazy moments

Senin Lana Teyzen, iyi bir kız, ama gün ne kadar uzunsa o da o kadar tembel.

Your Aunt Lana, she is a nice girl, but she is as lazy as the day is long.

Hadi, seni tembel piç!

Come on, you lazy bastard!

İyi bir müşteri için bunu söylememeliyim ama o gerçekten tembel biri.

I shouldn't say this to a good customer, but he's really lazy.

Ne tür bir tembel aptalsın sen?

What kind of fool are you?

Bu tembel anlar, tembel anlar

ln these lazy moments, lazy moments

Bu benim sağlam gözüm ve bu da tembel olan gözüm.

This is my good eye and this is my lazy eye.

Kalk, seni tembel piç!

Get up, you lazy bastard!

O mutlu, şişko, tembel bir kedi.

He's just a happy, fat, lazy cat.