Terry

Aslında, Michael, Terry ve Ben seninle bir şey konuşmak istiyorduk.

Actually, Michael, there's something Terry and I wanted to discuss with you.

Bilmiyorum duydun mu ama, Terry daha önce saldırıya uğradı ve geçen gün de arkadaşı öldürüldü.

I don't know if you heard, but Terry was attacked recently and the other day his friend was murdered.

Bak evlat sana Terry hakkında bir şey söyleyeceğim.

Look, son let me tell you something about Terry.

Evet her şey için teşekkürler, Terry Dayı.

Yeah. Thanks for everything, Uncle Terry.

Evet, ama Terry bana bir şey söyledi.

Yeah, but Terry told me something.

Terry, yanlış bir şey mi var?

Terry, is there something wrong?

Evet, ben de seni seviyorum, Terry.

Yeah, and I love you, too, Terry.

O, benim için çok önemli, Terry.

She's very important to me, Terry.

Terry, bana söylemen gereken bir şey var mı?

Terry, is there something you need to tell me?

Bu benim için büyük bir fırsat Terry.

This is a big shot for me, Terry.