We also found translations for word tesla in English.

Tesla

Bu bilinmeyen dünyayı keşfetmek için, Tesla, günümüzde "Tesla bobini" olarak bilinen eşsiz bir alet icat etmişti.

To explore this unknown world, Tesla invented a unique device, still known today as a Tesla coil.

Nikola Tesla Harry Houdini, Bufalo Bill, Arthur Conan Doyle.

Nikola Tesla, Harry Houdini, Buffalo Bill, Arthur Conan Doyle.

Bir sorun mu var Bay Tesla?

Is there a problem, Mr. Tesla?

Nicola Tesla alternatif akımı buldu ama tüm güç şirketleri Thomas Edison'un adını verdi.

Nicola tesla invented alternating current, But all the power companies are named after thomas edison.

James Watson, üstün dedektif ve Nikola Tesla, vampir, deha ve Montague John Druitt, toplumun baş belası.

Doctor James Watson, Detective supreme, and Nikola Tesla, vampire, genius, and montague John Druitt Menace to society.

Ve o bir tesla bobini değil.

And it's not a tesla coil.

Bay Tesla sıra dışı insanlar için sıra dışı makineler yaptı.

Mr. Tesla has built unusual machines for unusual people.

Thomas Edison, Nicola Tesla ve M.C. Eschner.

Thomas Edison, Nicola Tesla, And M.C. Escher.

Peki neden Darwin ve Edison ünlü ama Tesla ve Wallace dipnot?

So why are darwin and edison famous. And tesla and wallace footnotes?

Sen ve Tesla?

You and Tesla?