Tibey

Tibey babamı iflastan kurtardı ve yakın arkadaş oldular.

Tibey rescued him from bankruptcy and they became close friends.

Tibey her sabah şafak vakti burada ata biniyor.

Tibey rides this trail every morning at dawn.

Tibey ile konuşma vakti geldi.

It's time to talk to Tibey.

Tibey'nin politikacı arkadaşları çok sıkıcı.

Tibey's political friends are boring.