We also found translations for word tom in English.

Tom

Tanrım, o artık küçük bir kız değil, bir kadın Tom.

God, she's not a little girl anymore, she's a woman, Tom.

Tom, daha önce de söyledim. Benim için çok gençsin.

Tom, I've told you before, you're just too young for me.

Senin için öyle ama Tom için değil ve anladığım kadarıyla biz onun için çalışıyoruz.

For you, yes, but not for Tom, and as I understand it, we work for him.

Neyse, o artık öldü, Tom, ve hiçbir şey onu geri getiremez.

Well, now he's dead, Tom, and nothing can bring him back.

Peki o zaman senin en iyi arkadaşın kim, Tom?

Yeah okay, well, then who's your best friend, Tom?

Tom, sana söylemem gereken bir şey var.

Tom, there's something I have to tell you.

Oh, bu arada, bu benim arkadaşım, Tom.

Oh, by the way, this is my friend, Tom.

Tom, bir saniye buraya gel.

Tom, come here a second.

Sana bir şey söylemem izin ver Tom.

Well, let me tell you something, Tom.

Bu otel ben ve Tom için ne kadar değerli biliyor musun?

Do you know how important this hotel is to me and Tom?