Trevor

Bu Jennifer Parker ve bu da Trevor Thompson.

This is Jennifer Parker and that's Trevor Thompson.

Trevor berbat bir aktörsün. Fakat harika bir insansın.

Trevor you're a terrible actor but a wonderful human being.

Demek istediğim burada Trevor Holden şovdayken sadece bir kişinin problemleri için vaktimiz var.

I mean, here, at the Trevor Holden show, we only have time for one person's problems.

Trevor, lütfen bana neler olduğunu söyle.

Trevor, please tell me what's going on.

Hey, Trevor, bir işin ortasındayım, yani daha sonra geleceğim, tamam mı?

Hey, Trevor, I'm in the middle of something, so I'll come over later, okay?

Billy ve Stu, Trevor ve sen.

Billy and Stu. Trevor and you.

Trevor, sana bir şey sorabilir miyim?

Trevor, can I ask you something?

Seni seviyorum Trevor. Uslu bir çocuk ol.

I love you Trevor, you be a good boy.

Trevor, dışarıda başka bir şey daha var, dostum.

Trevor, there's something else out here, man.

Trevor, bu benim oğlum Jake.

Trevor, this is my son, Jake.