Trikomonas

Çünkü az önce size yarım milyon Trikomonas larvası enjekte edildi.

Because you've just been injected with half a million Trichomonas larvae.