Tron

İnanın bana, o Tron değil.

Oh! Believe me, he's not Tron.

İstediğin kadar Tron gibi giyin, ama o hâlhâlâ bir ölü.

You can dress up like Tron all you want, but he's still dead.

Bu hain, Tron, her kimse, bir çok soruna sebep oluyor.

This renegade, Tron, whoever he is, he's causing a lot of problems.

Tron Grid'i daha önce kurtardı, belki bunu şimdi de yapabilir.

Tron saved the Grid before, maybe he could do it again.

Benim sevgili akıl hocam Tron özgür bir sisteme inanıyor.

My beloved mentor Tron believes in a free Grid.

O, bir sonraki Tron olabilir mi?

Could he be the next Tron?

Kendin söyledin o Tron değil.

You said yourself he's not Tron.

Artık her şey için endişelenmeyi keser misin, Tron?

Will you stop worrying about everything, Tron.

Bir sonraki Tron ol.

Be the next Tron.

Çok ısrarcı birisin Tron.

You're very persistent, Tron.