UNUTULMUŞTU

Tamam, unutmayın. Bu insanlar alışık değil görmeye sen, ya da sen, ya da sen gibi şeyleri.

OK, remember, these people aren't used to seeing anything like you, or you or you.

Ama unutmayın bu çok önemli.

But remember this is very important.

Şimdi bizimle ilgili tüm her şeyi unut. Ve sadece kendini ve küçük kızını düşün.

Forget all about us now and think only of yourself and your little girl.

Oh, evet, sadece git uyu. Hepsini unut. Sadece her şeyi unut.

Oh, yeah, just go to sleep, forget about it all, just forget about everything.

Evet, bu bizim için yeni, ama unutmayın ki

Yeah, that would be new for us, but remember

Ama unutmayın çocuklar; oradaki insanlar daha önce hiç insan görmemişler.

Okay, but remember, kids, the people there have never seen people before.

Hayır, hayır, hayır, hayır, sana yardım etmeye çalışıyoruz, unuttun mu?

No, no, no, no, it's us, we're trying to help you, remember?

Sen doktor gibi bir şey olmak istiyorsun. Unuttun mu?

You want to be a doctor or something Remember?

Lütfen dün gece ne olduğunu unut.

Please forget what happened last night.

Eve git, duş al, ve unut, çünkü bugün bir şey olmadı.

Go home, take a shower, and forget, because nothing happened today.