Uzak

Tanrım, iyi! iyi iş. şimdi dışarı çık ve onları buradan uzak tut.

Oh, good! Good work. Now go back out there and keep them away from here.

Benden uzak dur çünkü bir daha asla ama asla yüzünü görmek istemiyorum.

Stay away from me. Because I never, ever wanna see your face ever again.

Sadece benden uzak durun, şimdi ya da ben korkunç bir şey yapacağım

You just stay away from me now or I'll I'll do something terrible.

Çünkü baban Sadece onu bizden uzak tut, tamam mı?

Because your dad has just keep him away from us, okay?

Çok çok uzun zaman önce, çok çok uzak bir ülkede bir savaşçı, boş gözlü bir savaşçı yaşardı.

A long, long time ago in a land far, far away, there lived a warrior warrior with empty eyes.

Ve bir gün o uzaklara gitti. Ve ben öleceğim sandım. Ama ölmedim.

And then one day he went away, and I thought I'd die, but I didn't.

Lütfen bana bir iyilik yap ve ondan uzak dur.

Please just do me a favor and stay away from him.

Ne yaparsan yap, ama ondan uzak dur, o tehlikeli biri.

Do whatever you have to do, but get away from him. He's dangerous.

Senin gibi biri için en iyi yer buradan en fazla yarım saat uzakta.

The best place for someone like you is less than a half an hour from here.

Bu işten çok uzun süre uzak kaldım ya da yeterince uzun değildi.

I've been too long away from this business. Or not long enough.