Vicki

Film büyük bir basariydi ve Ben Vicky için çok iyi bir arkadaş olduğunu kanıtlamıştı.

The movie was a great success and Ben proved to be very good company for Vicky.

Sen de, ben de kadın aday istiyoruz, Vicky ama o kişi sen değilsin.

You and I want a woman candidate, Vicky, but you're not it.

Ve sen, MacGruber Vicki Gloria St. Elmo'yu karın olarak kabul ediyor musun?

And do you, MacGruber take Vicki Gloria St. Elmo to be your lawfully wedded wife?

Ben Cristina ile birlikteyim ve sen iki hafta içinde evleniyorsun, Vicky.

I'm with Cristina and you're getting married in two weeks, Vicky.

Dört gün önce, onu Vicky diye bir kadınla yatarken izledim

Four days ago, I watched him sleep with a woman called Vicky

Vicki, bana bir iyilik yap ve o okuldan uzak dur.

Vicki, do me a favour and stay away from that school.

Bu Vicky, sen biliyorsun. O çok fazla içmeye başladı.

This Vicky, you know.. he's started drinking too much.

Ben Cristina ve bu da arkadaşım, Vicky

I'm Cristina and this is my friend, Vicky

Dinle Vicky. Dün gece hakkında O ben değildim.

Listen, Vicky, about last night, that wasn't me.

Vicky, yukarı çık, bir elbise ya da güzel bir şeyler giy.

Vicky, go upstairs, put on a dress or something nice.