Wardak

Ve Amir Wasif, komutan, Wardak bölgesi.

And Amir Wasif, commander, Wardak district.

Afganistan Wardak Sahası

Afghanistan Wardak Province