Will'in

Biliyor musun, Will'in bir kız arkadaşı var.

You know that Will has a girlfriend?

Bu Will'in kimya mühendisliği araştırması, ve benim el yazım ile yazılmış.

This is will's Chemical engineering research, And it's in my handwriting.

Ve küçük Will'in.

And little Will.

Kızlar, kızlar. Bu Will'in kardeşi, Marni.

Girls, girls, this is Will's sister, Marni.

Bu Will'in kardeşi Marni.

This is Will's sister, Marni.

Ve bu Will'in annesi.

And this is Will's mom.

Ben Terry Shuester. Will'in hamile eşi.

I'm Terri Schuester, Will's pregnant wife.

Ben Andy, Will'in en yakın arkadaşı.

I'm Andy, Will's best friend.

Bu hikayenin Will'in ölümüyle bir ilgisi var mı?

Did this story have something to do with Will's death?

Grace Will'in babasının ilişkisi olduğunu söyledi. bekle

Grace told Will's dad was having an affair. Wait