William

Sevgili William, doğum günü hediyem için çok teşekkür ederim.

Dear William, thank you so much for the birthday present.

Senin sorunun ne, biliyor musun William?

You know what your problem is, William?

Bu Binbaşı Steve McGarrett. Bu da Dedektif Danny Williams.

This is Lieutenant Commander Steve McGarrett and Detective Danny Williams.

Ve bu yüzden William ve ben geçen yaz beraberdik.

And that's why William and I were together last summer.

O yüzden William senin ölmeni istiyor, çünkü

That's why William wants you dead, because

Bu da ortağım Dedektif Danny Williams.

This is my partner, Detective Danny Williams.

William korkunç bir tarih öğretmenisin ve daha da kötü bir İspanyolca öğretmeniydin.

Listen, William, you were a horrible history teacher and you were a worse Spanish teacher.

William Blake artık bir efsane O benim iyi bir arkadaşım

William Blake is a legend now He's a good friend of mine

William Harris, ben özel ajan Derek Morgan.

William harris, I'm special agent Derek morgan.

William Bell problem değil ve o kesinlikle bir terörist örgütünün başkanı değil.

William Bell is not the problem. He's certainly not the head of any terrorist organization.