Yüzbaşı

Hey, Yüzbaşı dinleyin, bu gece için gerçekten üzgünüm buralar gerçekten çok kötü.

Hey, listen, captain. I'm really sorry about tonight. It's really bad around here.

Özür dilerim Yüzbaşı fakat bu çok önemli.

Sorry, Captain, but this is really important.

Yüzbaşı, gerçekten iyi bir zaman değil.

Captain, this really isn't a good time.

Yeni yüzbaşı hakkında bir şey biliyor musun?

You know anything about this new Captain?

Bana söylemek istediğin bir şey mi var Yüzbaşı?

Was there something you wanted to say to me, Lieutenant?

Ben, benim ihtiyar gibi değilim, Yüzbaşı, sen de seninki gibi değilsin.

I'm not not like my old man, Captain, and you are not like yours.

Benimle bir problemin mi var, Yüzbaşı?

You have a problem with me, Captain?

Evet yüzbaşı, ne var?

Yes, captain, what is it?

Yüzbaşı? Görünüşe göre orada başka bir oda daha var.

Captain, looks like we got another room back here.

Yüzbaşı görünüşe göre arkada başka bir oda daha var.

Captain looks like we've got another room back here.