Yıkımın

Ölüm, her köşede yıkım bir ceset daha ve sen hâlhâlâ koşmaya devam etmek istiyorsun.

death, destruction around every corner "Another dead body and you wanna keep running

Gerçekten de küçük bir ölüm ve yıkım meleğisin, değil mi?

You really are a little angel of death and destruction, aren't you?

Yıkım için değil, yeni bir yaşam kurmak için kazandık ve hayatta kaldık!

We have won and remained alive, not for destruction but to build a new life!

Senin geleceğin Dante, ölüm ve yıkım ile dolu.

Your future, Dante, is filled with death and destruction.

Sen, düzen ve barış için savaşıyorsun. Ben, kaos ve yıkım için!

You, fighting for order and peace, me, for chaos and destruction.

Hava tahminleri bu gece için yıkım yarın ölüm haftasonu da Armageddon diyor.

The forecast calls for destruction tonight death tomorrow and Armageddon by the weekend.

İyi de böyle bir adam böyle bir yıkıma nasıl sebep olabilir ki?

But how could a guy like that cause all this destruction?

Çok sakin ve huzur dolu ama içinde güç ve yıkım var.

So calm and peaceful but inside, all power and destruction.

Biraz ölüm, biraz yıkım ve mükemmel bir evlilik.

A little death, a little destruction. Perfect marriage.

Claudia, bu sadece yıkımın bir yolu. ve ben bunu gördüm!

Claudia, that's just a path to destruction! And I've seen it.