Yanıp

Bilmem, benim için bir şey var yanında?

I don't know. You got something for me?

Senin yanında her zaman böyle, değil mi?

It's always like this with you, isn't it?

Sana bugün çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Bu yüzden o da yanımda.

I wanted to tell you something very important today, so I brought him.

Şimdi, tam burada. Senin yanında.

Right here, right now with you.

Yanında bir adam, dün gece yanında bir adam var mıydı?

Was she with a man, was a man with her last night?

Yanında bir kadın ve küçük bir kız var.

He has a woman and a little girl with him.

O zaman, son kez olarak Dün gece yanında kim vardı?

Then, for the last time, who was with you last night?

Orada, yanında bir şey daha var.

There is something there for you right?

Hayır, ben de olacağım, ama yanımızda başka bir adam olacak.

Oh, no, no, I'm gonna be there, uh, uh, but with another guy.

Senin yanında, değil mi?

He is with you, right?