Yaprak

Üç milyon yaprağı ve dört milyon çiçeği var.

It's got three million leaves, four million flowers.

Bu yapraklar yeterli zaman daha fazla yapabildiğim kadar birçok toplamak sonra geri Rush ve Eli kadar.

That leaves more than enough time to collect as many as I can, then back up Rush and Eli.

Bu tür çay yaprakları çok hoş, çok ucuz.

This type of tea leaves is very nice. It's cheap

İçlerinde ne var? Bu eski bir karışım. Yumuşak, açmamış tohumlar gül yapraklarıyla tatlandırılmış.

What's in them? it is an ancient mixture soft, unborn grains flavored with rose petals.

Günde üç kez taze çay yapmak için bu yaprakları kullan.

Use these leaves to make fresh tea three times a day.

Bu eski bir karışım. Yumuşak, açmamış tohumlar gül yapraklarıyla tatlandırılmış.

It is an ancient mixture soft, unborn grains flavored with rose petals.

şu yapraklara bak, çok güzel değil mi?

Oh, look at the leaves. Aren't they beautiful.

ve dediler ki "Hey Fez, bir yığın ölü yaprak görmek ister misin?

And they said, "Hey, Fez, want to see a pile of dead leaves?

Yapraklar ölüyor çünkü bu hayatın bir parçası.

The leaves die because it's part of life.

Evet, burada daha ilginç yapraklar falan var.

Oh, yes. There's some very interesting leaves.