Yasemin

Bu çok ilginç çünkü benim tanıdığım cadı genç, çok güzel bir cadı ve yasemin gibi kokuyor.

That's interesting. Because the witch that I know she's young, very lovely, and she smells of jasmine.

Yasemin, sana söylemem gereken bir şey var.

Jasmine, there's something I got to tell you.

Bunu bir dene. Yasemin ve afrodizyak yağların bir karışımı ile yapıldı.

Try this. it's made with jasmine and a mixture of aphrodisiac oils.

Bir parça melekotu yağı, biraz yasemin, ve bir parça da sandal ağacı yağı.

What else? A touch of angelica oil, some Jasmine, and a little bit of sandalwood.

Ama, Yasemin, sen bir prensessin.

But, Jasmine, you're a princess.

Hayır. Ama, Yasemin, dinle beni Iütfen.

But, Jasmine, listen to me, please.

Yasemin ve afrodizyak yağların bir karışımı ile yapıldı.

It's made with jasmine and a mixture of aphrodisiac oils.

Bir tutam melek otu yağı, biraz yasemin ve çok az da sandal ağacı.

A touch of angelica oil, some Jasmine, and a little bit of sandalwood.

Yasemin gibi yada gül gibi bir şey.

Like jasmine or. .rose or something.

Suratın çilek ve Yasemin gibi kokuyor.

Your face smells like strawberries and Jasmine.