York

Benim erkek arkadaşım New York'ta bir okula gidiyor ve üç yıldır beraberiz.

My boyfriend goes to school in New York, and we've been together for three years.

New York, senin gibi biri için zor bir yer olabilir.

New York can be a tough place for a little guy like you.

Bu gece New York güvenli bir yer değil.

New York is not a safe place tonight.

Bu çok önemli bir dava, Raymond. Hem benim için hem de New York şehri için.

This is a very important case, Raymond, to me, and to the city of New York.

New York, New York Harika bir şehir

New York, New York It's a wonderful town!

Ama New York'taki en iyi parti değil. Çünkü en iyisi bu.

But it's not the best party in New York, 'cause this is.

Evet, New York'ta başıma güzel şeyler de geldi ama kötü şeyler de geldi.

Yes, good things happened to me in New York, but bad things happened, too.

New York'ta tıp fakültesine gitti ama o zaman geri geldi Burada bir ER doktor olmak?

You went to medical school in New York but then you came back to be an ER doctor here?

Annesi ve en iyi arkadaşıyla tanıştım ama o, şu anda New York'ta.

I met his mom and his best friend, but he's in New York right now.

Her şey için teşekkür ederim. New York'ta görüşürüz.

Thanks for everything, and I'll see you in New York.