Zürih

Harold, böldüğüm için üzgünüm ama Zürih Bölge Savcısı'nın ofisi şu an hatta.

Harold, I'm sorry to interrupt, but the Zurich District Attorney's office is on the line.

Zürih, burası Foxtrot Golf Sierra, Kızıl Haç helikopterlerinin lideri.

Zurich, this is Foxtrot Golf Sierra, leading Red Cross helicopter flight.

Bir kaç gün içinde, Zürih'te yeniden beraber olacağız.

In a few days, we'll be together again in Zurich.

Prototip dört ay önce ortadan kayboldu. Zürih'teki laboratuvarımızdan. Çalındı mı?

The prototype disappeared four months ago from our Zurich laboratory.

Zürih polisi kırmızı bir banka çantası taşıyan bir Amerikalıyı arıyor.

Zurich police are looking for an American carrying a red bank bag.

Foxtrot Golf Sierra, burası Zürih İstihbarat.

Foxtrot Golf Sierra, this is Zurich Information.

Evet. Zürih'teki bir adam.

Yeah, a guy in Zurich.

Zürih'te bir ofisiniz mi var?

You got an office in Zurich?

Zürih İsviçre'de Mueller Silah Fabrikaları tarafından üretilmiş.

It's manufactured by Mueller Armaments, from Zurich, Switzerland.

Hayır, hayır Zürih değil.

No, no, not Zurich Geneva.