Zaferin

Bu bizim için büyük bir zafer.

This is a big win for us.

Bu senin için büyük bir zafer.

That's a big win for you.

Philip Lee'yle yanlış bilgi için anlaşma yapmak? Bu sadece başka bir zafer Jerry Tyson için.

Giving Philip Lee a good deal for bad information, that's just another win for Jerry Tyson.

Ama bunun içinde, senin için bir zafer olmayacak Küçük Köpek Çünkü iki kişiye karşı tek kişi olacak.

But there'll be no glory in it for you, Little Dog because that'll be one against two.

Küçük insanlar için bu bir zafer.

It's a victory for the little people.

Onun ölümü bizim için büyük bir zafer olur.

Her death would be a great victory for us.

Bizim için ne büyük bir zafer!

What a great victory for us!

Bu soruşturma bizim için büyük bir zafer olacak.

This investigation will be a big win for you, too.

O zaman bu senin için hoş bir zafer olmalı, adamım.

Well, then this is a sweet victory for you, man.

Bu sabah Tanrı, bize büyük bir zafer verdi.

This morning God gave us a great victory.