Zavallı

Zavallı adamın eşi ve çocuğu için ne korkunç bir şey.

That was a terrible thing, for that poor man's wife and child.

Böyle yaptım çünkü o senin kız kardeşin ve çünkü zavallı kız

I did it because she's your sister, and because the poor girl

Oh, benim zavallı sevgilim. buraya gel, hadi.

Oh, my poor darling. Come here. Come on.

O zavallı kadına ne yaptığın hakkında bir fikrin var mı?

You have any idea what you're doing to that poor woman?

Bir işim yok, herkes bana karşı, zavallı babam bir hücrede oturuyor ama harika bir gün.

No job, everybody against me, my poor dad sitting in a cell, and it's a wonderful day.

Bu harika bir parti ama karar verdik eğer sen bir zavallı gibi davranacaksan biz de öyle yapacağız.

This is a great party! But we decided if you're gonna be miserable, we're gonna be miserable too.

Evet, ama ya bu zavallı adam?

Yeah, but what about this poor guy?

Ve bu zavallı adam da benim kocam.

And this poor man is my husband.

Artık o zavallı kadın için yapılabilecek bir şey yok.

There's nothing that can be done for that poor woman now.

Ona çok iyi bakın, çünkü yarım saat sonra bu zavallı şey, bayan Robert Strike olacak.

Take a good look at her, because in half an hour, the poor thing will be Mrs. Robert Strike.