We also found translations for word zen in English.

Zen

Hayır, bu ya bir Zen ustası olduğunu ya da çok özel bir şey taşıdığını gösterir.

No, it means you're either a Zen Master or you're carrying something very special.

O da ne, Zen gibi bir şey mi?

What is that, like, Zen or something?

Ve Bay Zen onu sana yakınlaşması için yolladı.

And that's why Mr. Zen sent her to approach you.

Zen birader, karışıklık için beni bağışlayın lütfen.

Brother Zen, please excuse me for the mess

Güzel bir Zen bahçem var.

I have a beautiful Zen garden.

İyi! Biraz Zen müziği seni rahatsız etmez o zaman.

Well, a little Zen music won't bother you, then, will it?

Tamam, öyleyse bana şu Zen ustasının adresini ver.

OK, so give me the Zen master's address.

Ama arkadaşları ona Bay Zen der.

But his friends call him Mr. Zen.

Now ve Zen."Bebek beşiği ve salıncağı?

Now and Zen Baby Cradle and Swing"?

Patronum Bay Zen, seni akşam yemeğine davet ediyor.

My boss Mr. Zen, invites you to dinner tonight.