Turkish-English translations for açıcı:

heartwarming · opening · encouraging · appetising · other translations

açıcı heartwarming

Çok açıcı bir Amerikan geleneği.

Well, it's a heartwarming American tradition.

Ama çok harika, açıcı bir yerel efsane.

But it was such a great, heartwarming local story.

Bu oldukça açıcı olabilir.

It could be very heartwarming.

Click to see more example sentences
açıcı opening

Bu bir sohbet için pek açıcı bir başlangıç değildi.

This was not an encouraging opening for a conversation.

Garaj kapısı açıcı gibi bir şey.

Like a garage door opener.

Evet, tabi, kesinlikle ufuk açıcı.

Yeah, well, it's certainly eye-opening

açıcı encouraging

Bu bir sohbet için pek açıcı bir başlangıç değildi.

This was not an encouraging opening for a conversation.

Aslında tanılar pek açıcı değil kaptan.

Actually, diagnostics are not encouraging, Captain.

Bu hiç açıcı değil.

That is not encouraging.

açıcı appetising

İştah açıcı görünmüyor olabilir ama iyi bir protein kaynağı gibi görünüyor.

It may not appear appetising but it seems like a good source of protein.

Çok iştah açıcı değil.

It's not very appetising.