Turkish-English translations for açıkçası:

frankly · obviously · honestly · clearly · actually · strictly · strictly speaking · frankly speaking · other translations

açıkçası frankly

Ve ben hiç bir şey yapmayacağım, çünkü açıkçası, teklif edecek bir şeyim yok.

And I won't do anything, because frankly, I don't have much to offer.

Ama açıkçası bu imkansız.

But, frankly, that's impossible.

Ve açıkçası, ben bu kuralı takip ediyorum.

And quite frankly, I follow that rule.

Click to see more example sentences
açıkçası obviously

Açıkçası, ben değildi senin sonra geri durumda işçi, ama sana şaşırdım Hiçbir şey söylemedi.

Obviously, I wasn't your case worker back then, but I'm surprised you didn't say anything.

Yani, açıkçası çalışan bir kız değilim.

Obviously, I'm not a working girl.

Açıkçası, ne demek olduğunu biliyorum.

I know what it means, obviously.

Click to see more example sentences
açıkçası honestly

Açıkçası, bilmiyorum, sadece garip bir şey var.

Honestly, I don't know There's just something strange.

Açıkçası bundan daha büyük sorunlarım var.

Honestly, I have bigger problems than this.

Açıkçası çok daha iyi hissediyorum.

Honestly, I'm feeling much better.

Click to see more example sentences
açıkçası clearly

Bu iyi, sen iyisin ama açıkçası ben flört etmeye hazır değilim.

This is good, you're good, but I am clearly not ready to start dating.

Evet ama, açıkçası hayli zeki, cazibeli bir domuz.

Yes, but clearly quite a clever, charming pig.

Açıkçası, onun bir kurban tipi var.

He clearly has a victim type.

Click to see more example sentences
açıkçası actually

Pekala, açıkçası şimdi gerçekten uygun bir zaman değil.

Well, now actually isn't a really good time.

Açıkçası, ufak bir adam.

Actually, he's a little guy.

Hayır, açıkçası, iyi değilim.

Uh, no, actually, not fine.

Click to see more example sentences
açıkçası strictly

Bu açıkçası yasal değil.

This isn't strictly legal.

Neden? Açıkçası, bu yasal değil.

why? it's not, strictly speaking, legal

Açıkçası, bu yasal değil.

It's not, strictly speaking, legal.

Click to see more example sentences
açıkçası strictly speaking

Neden? Açıkçası, bu yasal değil.

why? it's not, strictly speaking, legal

Açıkçası, bu yasal değil.

It's not, strictly speaking, legal.

Evet, ama açıkçası o bir foto muhabiri oldu.

Yeah, but strictly speaking, he was a photojournalist.

açıkçası frankly speaking

Açıkçası Kore literatüründe İngilizce ve matematik daha önemli!

Frankly speaking, Korean Literature, English and Math are more important!