Turkish-English translations for açık saçık:

racy · indecent · other translations

açık saçık racy

Bu elbise bir lise müzikali için fazla açık saçık.

This is a pretty racy costume for a high school musical.

Açık saçık bir şey değil, değil mi?

It's not anything racy, is it?

Bu, kahvaltı için biraz açık saçık olmadı mı?

Is that a little racy for breakfast?

açık saçık indecent

Ne kadar güzel! Çıkar onu! Çok açık saçık!

How beautiful Take that off, that's indecent

Açık saçık değil.

It's not indecent.